10.05.2023

Jak zwiększyć odpowiedzialność i motywację pracowników w pracy

Jeśli w Twoim zespole są osoby, które pracują wolno, unikają zadań, przerzucają odpowiedzialność na innych, nie dotrzymują terminów, a czasem wszystko na raz, to nie zawsze chodzi o lenistwo czy brak odpowiednich kwalifikacji. Czasami jest to zwykła utrata motywacji. To, co najmniej przeszkadza w pracy innych, a nawet prowadzi do strat zasobowych dla firmy.

Kiedy pracownik nie ma „paliwa” do wewnętrznego silnika, który pomaga mu znaleźć siłę i energię do codziennego osiągania celów, wszystko szybko i pewnie zmierza w kierunku chaosu. Dlatego tak ważne jest wspieranie pracowników, zapewnianie im możliwości rozwoju i samorealizacji, docenianie ich osiągnięć i zachęcanie do produktywności.

Większość przedsiębiorców uważa, że ludzie są ich najcenniejszym kapitałem. Od ich odpowiedzialności i motywacji zależy przecież jakość produktu lub usługi, szybkość rozwoju biznesu i zadowolenie klientów.

Na drodze do lojalności zespołu stoją różnego rodzaju zachęty, z których główne to:

●  Motywacja materialna

●  Motywacja niematerialna
Zachęty finansowe dla pracowników
Jest to system bodźców, który zapewnia nagrody pieniężne za osiągnięcie celów. Obejmuje on:

●  Nagrody;

●  Wzrost wynagrodzenia;

●  Bonusy;

●  Różne rodzaje rekompensat;

●  Zapewnienie pakietu socjalnego;

●  Zniżki na własne produkty lub usługi;

●  Opłata za kursy, siłownię itp.
Takie podejście jest bardzo indywidualne, ponieważ zależy od możliwości firmy, liczby pracowników, poziomu wynagrodzeń, dynamiki rozwoju biznesu i wielu innych czynników.

Nagrody motywacyjne powinny być przejrzyste. Wymaga to jasnych i mierzalnych celów, tak aby każdy w zespole rozumiał, co firma stara się osiągnąć i jakich wyników oczekuje od wszystkich w tym procesie.
Co to więc znaczy: jeśli człowiek jest dobrze opłacany, to gwarantuje to efektywną pracę?
Gdyby tylko to było takie proste. Odpowiedzialność i motywacja mogą spadać nawet przy wystarczających nagrodach finansowych, a powodów jest wiele:

  1. Nagrody materialne nie są w stanie zmotywować pracowników w dłuższym okresie czasu. Prędzej czy później ludzie będą chcieli więcej.
  2. Ciągła pogoń za KPI może wpłynąć na satysfakcję z pracy, wywołać niezdrową rywalizację w zespole i stworzyć poczucie niesprawiedliwości.
  3. Praca wyłącznie dla pieniędzy zabija kreatywność i chęć szukania nowych pomysłów i rozwiązań.
  4. Nie wyklucza się konfliktów między pracownikami, którzy za tę samą pracę otrzymują różne wynagrodzenie materialne.

A to tylko kilka przykładów. Dlatego z pomocą przychodzą bodźce pozafinansowe, które w połączeniu z bodźcami finansowymi pomagają osiągnąć zamierzony efekt.

Motywacja pozafinansowa pracowników

Wielu ludzi kieruje się nie tylko chęcią posiadania pieniędzy i pokrycia swoich potrzeb materialnych, ale także pragnieniem wykonywania sensownej pracy z podobnie myślącymi ludźmi i zdobycia uznania.

Według badań programy motywacyjne zwiększają produktywność średnio o 22%. Jednocześnie zespołowe systemy motywacyjne przynoszą lepsze efekty niż zachęty indywidualne.

Co może usprawnić pracę zespołu?

Tworzenie kultury informacji zwrotnej. Skuteczna komunikacja, oparta na otwartym dialogu, jest podstawą udanej pracy. Bez właściwej komunikacji dochodzi do nieporozumień, konfliktów i ogólnego spadku wydajności. Stwórz dla swojego zespołu bezpieczną przestrzeń, w której każdy może wyrazić swoje myśli i opinie bez obawy o ocenę czy dezaprobatę.

Uznanie i pochwała

Badania Reward Gateway wykazały, że ponad 60% pracowników chce, aby ich liderzy i menedżerowie częściej mówili im dziękuję i chwalili za ich pracę.

Co więcej, co drugi respondent stwierdził, że odszedłby z firmy, gdyby nie był odpowiednio oceniany. W końcu jeśli dana osoba osiąga wyjątkowe wyniki, ale jej ciężka praca nie jest doceniana ani zauważana, to jak może być zmotywowana do dalszej pracy?

Powiedzenie „dziękuję”, „dobra robota”, „doceniam twój wkład” to drugie działanie, które nic nie kosztuje, a ma znaczący wpływ na morale pracowników.

Wsparcie i rozwój

Zadbaj o wzrost i rozwój osobisty i zawodowy. Dla wielu pracowników ważne jest zrozumienie, że ich praca jest nie tylko doceniana, ale może przynieść im nowe możliwości.

Jak pokazują doświadczenia dużych firm, prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji i innych wydarzeń nie tylko podnosi umiejętności pracowników, ale także sprawia, że są oni bardziej produktywni.

Misja i wartości firmy

Nie sposób inspirować się pracą, która polega na ślepym wykonywaniu zadań. Misja i wartości firmy pomagają zrozumieć głębokie zasady i cele, jakie stawia sobie organizacja. Tworzy to moralną i etyczną podstawę dla działań pracowników oraz daje im głębsze zrozumienie sensu ich pracy i ich wkładu w osiągnięcie wspólnego celu.

Wiele innych rzeczy można przypisać również motywacji pozafinansowej:

●  Stworzenie komfortowych warunków pracy, w tym wygodnego miejsca pracy, elastycznych godzin pracy oraz niezbędnego sprzętu i narzędzi;

●  Empowerment;

●  Zapewnienie płatnego czasu wolnego i dodatkowych dni urlopowych;

●  Gratulacje z okazji świąt i ważnych dat;

●  Motywacyjne podróże służbowe itp.
Skuteczne wdrożenie systemu motywacyjnego zależy od równowagi pomiędzy dwoma podejściami – materialnym i niematerialnym. Zależy również od jego ciągłego rozwoju, doskonalenia i dostosowywania do zmian.