04.04.2023

USŁUGA LEASINGU PRACOWNICZEGO (CO TO JEST I DLA KOGO?)

Jeszcze jakieś 15-20 lat temu słowo „Leasing” wywołało wyraźne skojarzenie wyłącznie z nieruchomościami (wynajem sprzętu przemysłowego, maszyny, specjalnego sprzętu itp.). Dziś leasing pracowniczy jest równorzędną usługą, ale niestety niewiele osób – poza ekspertami – jest dobrze zorientowanych na ten temat. Szkoda, bo dla biznesu ta usługa może stać się prawdziwym „skarbem”. Co to jest leasing pracowniczy? Kto może być zainteresowany tą usługą? Jakie korzyści biznesowe zapewnia? Zastanówmy się nad tym.

Co to jest usługa leasingu pracowniczego?

Jest to okazja do „wypożyczenia” (wynajęcia) określonej liczby pracowników liniowych (ładowaczy, pracowników budowlanych, sprzątaczy, pokojówek, kelnerów, pakowaczy, kierowców, kasjerów itp.) na określony czas za rozsądną cenę od dostawcy HR który już ma tych pracowników wśród personelu, jednocześnie unikając procedur zatrudniania i zwalniania, księgowania i zarządzania personelem oraz wielu innych czasochłonnych procesów. Jednocześnie umowa musi zostać zawarta pomiędzy leasingodawcą (dostawcą HR) a leasingobiorcą (pracodawca użytkownik) ze szczegółowymi warunkami współpracy. Leasing pracownika może być zarówno krótkoterminowy (od 1 miesiąca), jak i długoterminowy, w zależności od potrzeb klienta, ale nie więcej niż 18 miesięcy, ponieważ ustawodawca wyraźnie określił limit czasu pracy pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika.

Dla kogo usługa może być interesująca?

Niewątpliwie każda firma może zwrócić się o tę usługę do dostawcy HR, ponieważ wynajem personelu pozwala klientowi skoncentrować się przede wszystkim na celach produkcyjnych. Istnieje jednak wiele organizacji, które potrzebują tej usługi tak, jak człowiek potrzebuje powietrza. Przede wszystkim mówimy o strukturach z zatrudnieniem sezonowym (rolnictwo, ogrodnictwo, sanatoria, budownictwo itp.). Ponadto mogą to być „młode” firmy, które nie są jeszcze gotowe do przejęcia organizacji i koordynacji wszystkich procesów biznesowych, w szczególności rekrutacji i zarządzania personelem. Lub organizacje o zwiększonym przepływie personelu (restauracje, hotele, handel detaliczny i hurtowy itp.).

Jakie korzyści otrzymuje zamawiający usługę?

  • znika potrzeba utrzymania menedżera HR i rekrutera w swoim personelu.
  • możesz zapomnieć o okresie próbnym, ponieważ ci pracownicy są już zatrudnieni.
  • istnieje świetna okazja, aby obniżyć koszty, wynajmując pracowników na ograniczony okres.
  • można uniknąć przestojów w procesach produkcyjnych z powodu czasowej niepełnosprawności pracowników.
  • obowiązek płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczy dostawcy HR, klient płaci tylko zryczałtowaną stawkę za godzinę pracy, która już obejmuje wszystkie wydatki. Co ważne, klient otrzymuje fakturę za usługi dostawcy HR, która w przeciwieństwie do kosztów Funduszu Pracy staje się podstawą do zmniejszenia podatku dochodowego.

Usługa wynajmu personelu jest rzeczywiście wyjątkowym przypadkiem, w którym zalety są oczywiste i nie ma wad. Jedynym punktem, który wymaga uwagi zamawiającego, jest poszukiwanie godnego pracodawcy.

Smart Solutions – dostawca HR z udanym doświadczeniem na rynku międzynarodowym – istnieje od 14 lat, z czego 12 lat profesjonalnie świadczy usługi wynajmu pracowników. Przedstawicielstwo otwarte rok temu w Polsce jest jednym z najbardziej obiecujących i skutecznych. Rozbudowana baza aktywnych wykonawców (Polaków, Ukraińców i nie tylko) w tym kraju pozwala nam w krótkim czasie dobrać pracowników o niezbędnych umiejętnościach na ekonomicznie korzystnych dla klienta warunkach.

Pozwól naszym pracownikom pracować dla Ciebie, a przekonasz się, że usługa wynajmu pracowników zmienia biznes na lepsze!